by Jolanda Grevers

Je pad bepalen – planning

augustus 29, 2019 | Uncategorized

Groeitool #4 Je pad bepalen - planning

Hoe zorg je ervoor dat jij je doel ook gaat bereiken ? 

Wanneer jij je doel wilt bereiken is het essentieel om een planning te maken. Het is belangrijk om vooraf te bepalen wat je allemaal moet doen om je eindbestemming te bereiken. 

Sommige mensen kunnen moeiteloos plannen. Zijn plangek, het zit in hun DNA en ze plannen alles vooraf. Maar voor de meesten van ons is het toch best wel een dingetje. Maar als je vooruit wilt in je loopbaan en in je werkleven, ontkom je er niet aan. Doelen stellen, plannen maken, to-do lijsten opstellen en reflecteren. Het hoort er allemaal bij.

Bovendien helpt een goede planning je om meer in balans je doelen te realiseren. 

Stel je hierbij proactief op en neem zelf de regie in eigen hand. 

Stap 1: De gewenste uitkomst

Het eerste waarmee je aan de slag gaat, is het bepalen welk doel jij uiteindelijk wilt realiseren? Wat is je eindbestemming? Wat wil je realiseren? Want zonder een duidelijke eindbestemming dobber je maar wat rond. Je weet niet waar je naartoe gaat, omdat je geen bewuste keuzes maakt. Je doet maar wat. Je bent overgeleverd aan de omstandigheden en het toeval. Waardoor de kans is groot dat je op een bestemming terecht komt waar je helemaal niet wilt zijn. 

Het hebben van realistisch doel geeft je rust, duidelijkheid en focus. Want een helder doel prikkelt je motivatie, die gaat omhoog. Het is als brandstof voor een auto om vooruit te komen. Het wordt makkelijker om de juiste prioriteiten te stellen en om door te gaan als het even tegenzit.  Want je weet waarvoor je het doet.

Naast het hebben van een (eind) doel is het verstandig om doelen voor de lange, middellange en korte termijn te formuleren. Want vaak duurt het enige voordat de eindbestemming bereikt is. 

Stap 2: Maar hoe formuleer je een 'goed' doel?  

SMART doelen kunnen je hierbij helpen. Doelen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties, of goede voornemens. Door je
doelen SMART te stellen, voorkom je dat je in deze valkuil stapt. SMART staat voor:

Smart staat voor ...

S pecifiek  Wat wil je bereiken? Hoe specifieker je doel, hoe groter de kans dat je het zal bereiken.

M eetbaar  Hoe weet je dat jij je doel bereikt hebt? Wat is er af als het af is? Je doelstelling moet meetbaar zijn.

A cceptabel  Weet je waarom je dit doel wilt bereiken? Het resultaat moet relevant zijn.

R ealistisch   Wat heb je nodig om je doel te bereiken? Je doel moet haalbaar en realistisch zijn.

T ijdgebonden  Wanneer heb jij je doel bereikt? Wanneer ga je welke stappen zetten? Je doel moet altijd gekoppeld zijn aan een einddatum.


Dus… ik raad je aan om je doelen SMART te maken. Waak zorgt ervoor dat je doelen niet te groot maakt. 

Het is verstandig om alle doelen SMART te formuleren

Stap 3: Waaraan moet je denken om je plan uit te kunnen voeren?

Schrijf alles op waar je aan moet denken wanneer jij je plan wilt uitvoeren om je doel te bereiken. Wat heb je nodig? Hoe ga je het doen? Wat moet je allemaal vooraf uitzoeken? Welke keuzes moet je vooraf maken? Wat moet je regelen?  

Stap 4: Welke stappen moet je zetten

Maak een realistische en haalbare planning met kleine babystapjes, tussenstops en deadlines. Grote stappen laten je struikelen. Want te veel en te snel willen werkt contraproductief. Dus: maak je doelen niet te groot.

Zoek uit via welke route jij je eindbestemming wilt gaan bereiken? Want er leiden zoveel wegen naar Rome. 

Welke stappen moet je allemaal zetten om je plan uit te voeren? Schrijf alle stappen tot je eindbestemming op. Ga vervolgens per stap na hoeveel tijd dat je denkt dat het kost om deze stap te zetten. 

Download stappenplan.

Stap 5. Maak een planning

Plaats je stappen op een tijdslijn.
Pak een groot vel papier en teken een tijdslijn. Plaats vervolgens je doelen en subdoelen op deze tijdslijn. Bepaal daarna wanneer je welke stappen gerealiseerd wilt hebben. Wanneer wil je wat doen? Stel prioriteiten: doe eerst wat het belangrijkst is. Zorg ervoor dat de volgorde een logische is. Plaats de stappen op je tijdslijn.
Tip: zet je doelen en subdoelen aan de onderzijde van je tijdslijn en je stappen aan de bovenzijde van je tijdslijn.

Maak een plan van aanpak

Download het plan van aanpak.

  • Zet in kolom 1 je subdoelen. Schrijf per subdoel de stappen op in kolom 
  • Welke stappen ga je zetten om je subdoel te realiseren?
  • Zet in kolom 3 de middelen die je nodig hebt voor het zetten van de stap.
  • Noteer in kolom 4 wanneer je deze stap wilt zetten.
  •  Geef in kolom 5 aan wanneer de stap moet zijn gezet.

Doe dit bij alle subdoelen.

Stap 6: To-do lijst

Maak na aanleiding van je planning maandelijks een to-do lijst voor de betreffende maand. Welke stappen wil je die maand richting je doel zetten?

Download de to-do lijst.

Noteer deze lijst in je agenda zodat je deze lijst vergeet. Streef ernaar om maandelijks alle to-do's op je lijst af te vinken. 

Stap 7: Roep de hulptroepen in

Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. 

Door je ervaringen, problemen, successen et cetera te delen met iemand, vergroot jij je kans op slagen. Het is leuker en het is goed voor je motivatie. Je hoort de mening van een ander. Je kunt ideeën uitwisselen. Bovendien maak je het jezelf wat lastiger om niets te doen. Want dan word je geconfronteerd met ‘ik heb niets gedaan’.
En dat willen de meesten van ons niet.

Voorwaarde: het moet iemand zijn uit je nabije omgeving, die je kunt vertrouwen, die eerlijk tegen je durft te zijn, die je een spiegel voorhoudt, met wie je kunt sparren, die je kan inspireren, motiveren, feedback kan geven en je een schop onder je kont geeft als het nodig is.

Stap 8: Momenten voor zelfreflectie en evaluatie

Je weet waar je naar toe wilt en wat je moet doen om daar te komen. Maar in de waan van de dag verdwijnen je plannen en goede bedoelingen makkelijk naar de achtergrond en uit het zicht. Je ziet ze niet meer en voordat je het weet liggen ze verborgen onder een dikke laag stof. Het is lastig om niet in deze valkuil te
trappen. We vergeten te reflecteren en te evalueren, terwijl het zo belangrijk is.

DAAROM!!!
Maak tijd voor jezelf. Plan minimaal éénmaal per maand een moment voor zelfreflectie. Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? Is het nodig om bij te sturen, je planning aan te passen of het anders aan te pakken? Maak deze afspraak met jezelf en zet deze afspraak in je agenda. Vergeet het niet!!!

Dagboek
Een hulpmiddel hierbij is het maken van aantekeningen in een dagboek.

Wees eerlijk tegen jezelf
Hou jezelf niet voor de gek. Maar wees ook niet te streng tegen jezelf als iets niet is gelukt. Geef jezelf een compliment als iets gelukt is. Koester je successen. Vergeet niet ervan te genieten!

About the author, Jolanda Grevers

administrator

Follow Me Here

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}